Αλλαγή στους κόλπους της ΜΣΤΕ του ΑΑΣΤ

diaspasi

Την 17 Φεβρουαρίου τ.έ. συντελέστηκε μια ανίερη αλλαγή στους κόλπους της Μεγάλης μας Στοάς της Ελλάδος του Α. και Α.Σ.Τ.. Ομάδα αδελφών με επικεφαλής μέλη του Μεγάλου Συμβουλίου και μέλη του Υπάτου Συμβουλίου επικαλούμενη 

Δελτίο Τύπου της ΜΣΤΕ του ΑΑΣΤ - 02.10.2017

deltio2017h

Προς γνώση κάθε ενδιαφερομένου σχετικά με γεγονότα, αποφάσεις και ενημερώσεις, εκδόθηκε το κάτωθι Δελτίο Τύπου από την Μεγάλη Γραμματεία της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος του ΑΑΣΤ που εδρεύει στην Αθήνα επί  της οδού Κοδριγκτώνος αριθ. 30.