Αλλαγή στους κόλπους της ΜΣΤΕ του ΑΑΣΤ

diaspasi

Την 17 Φεβρουαρίου τ.έ. συντελέστηκε μια ανίερη αλλαγή στους κόλπους της Μεγάλης μας Στοάς της Ελλάδος του Α. και Α.Σ.Τ.. Ομάδα αδελφών με επικεφαλής μέλη του Μεγάλου Συμβουλίου και μέλη του Υπάτου Συμβουλίου επικαλούμενη 

πλειοψηφία των δύο σωμάτων και μόνον, χωρίς την τήρηση άλλων προϋποθέσεων εκ του Συντάγματος, του Γ. Κανονισμού και των αναλλοίωτων και απαραβίαστων παγκοσμίως Αρχών του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου, δημιούργησε μια παρασυναγωγή με σκοπό δήθεν την τήρηση της τεκτονικής νομιμότητας αλλά πραγματικά και μόνον για την ικανοποίηση προσωπικών φιλοδοξιών προς ανάδειξη «Μεγάλου Διδασκάλου» και «Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου». Την κίνηση αυτή συνόδευσαν με τη διασπορά εγγράφων εις βάρος της νόμιμης ηγεσίας, γεμάτων συκοφαντικές εκφράσεις χαμηλότατου κοινωνικά περιεχομένου και τελικά εγγράφων γεμάτων με αισχρότατο υβρεολόγιο απαράδεκτο για Τέκτονες.

Έκτοτε εμφανίζονται στο Διαδίκτυο με την ίδια ονομασία, λογότυπα και σφραγίδες για να δημιουργούν (προφανή) σύγχυση.
Για όλους αυτούς τους λόγους διεγράφησαν ισοβίως από το Τάγμα του Α. και Α.Σ.Τ..

Η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος του Α. και Α.Σ.Τ. και το Ύπατο Συμβούλιο (Κοδριγκτώνος 30) απαξίωσε να απαντήσει στα παραπάνω και συνέχισε και συνεχίζει να ασκεί απερίσπαστα τα τεκτονικά της έργα αρνούμενη να υιοθετήσει συμπεριφορές που αρμόζουν σε σωματεία συνδικαλιστών και εργατοπατέρων. Ο πραγματικός Τεκτονισμός (ευτυχώς) απευθύνεται σε πολίτες με υψηλό φρόνημα, υψηλό πνευματικό επίπεδο και κυρίως σε υπερασπιστές της Ηθικής, της Αρετής και της Ελευθερίας της Συνείδησης. Είναι μακριά από εμάς η πρακτική των αμερικανικών τεκτονικών σωμάτων και η αποικιοκρατική πολιτική των Άγγλων, όσον αφορά στην μύηση νέων τεκτόνων και την αναγνώριση της Κανονικότητας.

Για τους λόγους αυτούς η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος που πορεύεται τον δρόμο της Αλήθειας και του Φωτός από την 22.2.1988 (ημέρα της «ιδρυτικής» της Διακήρυξης) και ασκεί τον πραγματικό και κανονικό Α. και Α.Σ.Τ. αναγνωρίστηκε από την Μεγάλη Στοά της Γαλλίας εδώ και 10ετίες, υπήρξε η πρώτη Μ.΄.Στ.΄. που έγινε δεκτή στην Συνομοσπονδία των Ηνωμένων Μεγάλων Στοών της Ευρώπης και είναι ιδρυτική Μ.΄.Στ.΄. της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας των Ηνωμένων Μεγάλων Στοών.

Και το Ύπατο Συμβούλιο υπό τον Ύπατο Μέγα Ταξιάρχη Ιωάννη Βασιλείου υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Διεθνούς Σκωτικής Τεκτονικής Συμμαχίας, όπου συμμετέχουν 45 Ύπατα Συμβούλια από όλη την Υφήλιο, ενώ το 1996 υπήρξε ιδρυτικό μέλος των ανά διετία Διεθνών Συναντήσεων των Υπάτων Συμβουλίων του Κόσμου.