Διεθνείς Σχέσεις

4c55b5124738e0f247430954d4e45de3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Μεγάλη μας Στοά (του Α&Α.Σ.Τ.), ακολουθώντας σταθερά τον Αρχαίο και Αποδεδεγμένο Σκωτικό Τύπο, εκτιμώντας και αποδεχόμενη την αμοιβαιότητα και τη συλλειτουργία μεταξύ των Μεγάλων Τεκτονικών Δυνάμεων του ίδιου Θεσμού συνεχίζει να εργάζεται για την πρόοδο του Θεσμού του Τεκτονισμού.

Στην κατεύθυνση αυτή, ανέπτυξε σχέσεις αμοιβαίας αναγνώρισης και αγάπης με Ευρωπαϊκές Μεγ. Στ., ιδιαίτερα της Γαλλίας και του Βελγίου, του Α&Α.Σ.Τ.
Στο πλαίσιο αυτό, εγκαθίδρυσε στην Ελλάδα γαλλόφωνη Στοά, για να μπορούν να έρχονται οι γαλλόφωνοι αδελφοί μας και να παρακολουθούν τις εργασίες μας, καθώς αυτοί έρχονται στην Ελλάδα αδιάλλειπτα, κάθε έτος από το 1996 και συμμετέχουν σε εορτές και εκδηλώσεις του Τάγματός μας.

Τον Ιούνιο του 2001, η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος του Αρχαίου και Αποδεκτού Σκωτικού Τύπου, δια αντιπροσωπείας της συμμετείχε στο Συνέδριο των Μεγ. Στ. του Α&Α.Σ.Τ. των Ευρωπαϊκών κρατών, που έγινε στο Βελιγράδι, όπου και συστήθηκε η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία (CONFEDERATION) των Μεγ. Στ. του Α&Α.Σ.Τ., με τη συμμετοχή μας ως από τα πρώτα ιδρυτικά μέλη της. 

  1. Συνθήκη Φιλίας και Αναγνώρισης της ημετέρας Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος από τη Μεγάλη Στοά της Γαλλίας του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου.
  2. Συνθήκη ένταξης της ημετέρας Μεγάλης Στοάς στη Συνομοσπονδία (Confederation) των Μεγάλων Στοών της Ευρώπης του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου και Μεγάλη Τεκτονική Χάρτα.