Καλώς ήρθατε στην Επίσημη ιστοσελίδα της μοναδικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου.

H Μεγάλη Στοά του Α.και Α.Σ.Τ., ακολουθώντας σταθερά τον Αρχαίο και Αποδεδεγμένο Σκωτικό Τύπο, εκτιμώντας και αποδεχόμενη την αμοιβαιότητα και τη συλλειτουργία μεταξύ των Μεγάλων Τεκτονικών Δυνάμεων του ίδιου Θεσμού συνεχίζει να εργάζεται για την πρόοδο του Θεσμού του Τεκτονισμού. Στην κατεύθυνση αυτή, ανέπτυξε σχέσεις αμοιβαίας αναγνώρισης και αγάπης με Ευρωπαϊκές Μεγ. Στ., ιδιαίτερα της Γαλλίας και του Βελγίου, του Α.Α.Σ.Τ.  Τον Ιούνιο του 2001, η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος του Αρχαίου και Αποδεκτού Σκωτικού Τύπου, δια αντιπροσωπείας της συμμετείχε στο Συνέδριο των Μεγ. Στ. του Α&Α.Σ.Τ. των Ευρωπαϊκών κρατών, που έγινε στο Βελιγράδι, όπου και συστήθηκε η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία (CONFEDERATION) των Μεγ. Στ. του Α&Α.Σ.Τ., με τη συμμετοχή μας ως από τα πρώτα ιδρυτικά μέλη της.

ΟΜΙΛΙΑ ΕΝΔΟΞΟΤ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

Κυρίες και κύριοι, αδελφές της Αμιγούς Γυναικείας Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, αδελφοί μου, Σας καλωσορίζω στη σημερινή μας εκδήλωση της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου, που πραγματοποιείται για μία ακόμη χρονιά με την ευκαιρία της εορτής του Θερινού Ηλιοστασίου. Το Θερινό Ηλιοστάσιο όπως ήδη θα γνωρίζετε, είναι η

ΕΚΛΟΓΗ NEOY ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΥ Α.:Α.: Σ.:Τ.:

Την 24 Ιουνίου του 2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:30 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρία η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων της Μ:.Σ:.Τ:.Ε:. του Α:.Α:.Σ:.Τ:., στο Τεκτ:. Μέγαρο επί της οδού Κοδριγκτώνος. Κατά τις αρχαιρεσίες εξελέγη παμψηφεί νέος Μέγας Διδάσκαλος, ο Ενδ:. Αδ:. Εμμανουήλ Κουντούρης. Ομοίως παμψηφεί εξελέγησαν και τα υπόλοιπα μέλη του Μεγάλου Συμβουλίου. Εκ της Μεγ:. Γεν:. Γραμ:.