Θεμελιώδεις Αρχές του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου

4c55b5124738e0f247430954d4e45de3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι πηγάζουσες από την Παράδοση, τα Συντάγματα (ιδίως Άντερσεν 1717, Μπορντώ 1762, Βερολίνου 1786, «Σύνταγμα και Γενικός Κανονισμός» της Μ.Σ.τ. Ε. του Α.Α.Σ.Τ. 1972 και 1988, «Μ. Συντάγματα και Γ. Κανονισμός του Υ.Σ. της Ελλάδος» 1958) και τις αποφάσεις των συνεδρίων των ταγμάτων του τύπου (ιδίως Λοζάνης 1875, Παρισίων 1929 και 1996, Αθηνών 2001), Θεμελιώδεις Αρχές του Α.&Α.Σ.Τ. αποτελούν την βάση αυτού του συστήματος, τηρούνται απαρεγκλίτως από όλα τα Τάγματα και τις Στοές του Τύπου αυτού διεθνώς και η αλλοίωσή τους ή η εγκατάλειψή τους συνεπάγεται και την εγκατάλειψη του συστήματος.

Η ύψιστη αξία αυτών των Θεμελιωδών Αρχών, όχι μόνο για τους Τέκτονες που ακολουθούν το συγκεκριμένο σύστημα, αλλά και για κάθε άνθρωπο γενικά, φαίνεται και από το γεγονός ότι αυτές οι Αρχές αναφέρονται ως θεμελιώδεις αξίες των ανθρώπινων κοινωνιών στην Διακήρυξη της Γαλλικής Επανάστασης, στα Συντάγματα των Ευρωπαϊκών Κρατών και στις σημαντικότερες για τα ανθρώπινα δικαιώματα διεθνείς συνθήκες, όπως στη χάρτα του Ο.Η.Ε. και στη Συνθήκη της Ρώμης.

Θεμελιώδης Αρχή 1η

Ο Ελευθεροτεκτονισμός του Α.&Α.Σ.Τ., καθ’ όσον δεν είναι θρησκεία, τηρεί απόλυτη ανοχή και σεβασμό σε κάθε θρησκευτική δοξασία των μελών του.

Θεμελιώδης Αρχή 2η

Είναι θεσμός φιλοσοφικός, προοδευτικός και φιλανθρωπικός, που αποσκοπεί στην ηθική και πνευματική βελτίωση των μελών του δια της αυτογνωσίας, της έρευνας της αλήθειας και της αλληλεγγύης.

Θεμελιώδης Αρχή 3η

Ως ύψιστο αγαθό θεωρεί την ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της προφορικής και γραπτής έκφρασης. Αποδοκιμάζει κάθε μέσο που απειλεί την ελευθερία αυτή και καταδικάζει την βία.

Θεμελιώδης Αρχή 4η

Ο Τεκτονισμός του Α.&Α.Σ.Τ. δεν είναι πολιτικός οργανισμός και γι’ αυτό δεν επιτρέπει στις Στοές του τις κομματικές συζητήσεις και δεν μετέχει ως ένωση προσώπων σε κομματικές δραστηριότητες.

Θεμελιώδης Αρχή 5η

Ο Τεκτονισμός του Α.&Α.Σ.Τ. πιστεύει απολύτως ότι όλοι οι άνθρωποι γεννώνται ελεύθεροι και έχουν τα αυτά δικαιώματα μεταξύ τους αδιακρίτως καταγωγής, κοινωνικής θέσης ή οικονομικής κατάστασης, μόρφωσης, εθνικότητας, φυλής, χρώματος, γλώσσας ή θρησκείας.

Θεμελιώδης Αρχή 6η

Ο Tεκτονισμός του Α.&Α.Σ.Τ. τιμά όλως ιδιαιτέρως την εργασία, ως ιερό καθήκον και δικαίωμα του ανθρώπου.

Θεμελιώδης Αρχή 7η

Η αφοσίωση στην οικογένεια, ο σεβασμός προς τους κοινωνικούς θεσμούς, η αγάπη προς την πατρίδα, η τήρηση του Συντάγματος και των Νόμων, αποτελούν ιερά καθήκοντα του Σκώτου Τέκτονα χωρίς να αντιτίθενται προς την αγάπη την οποία αυτός οφείλει προς όλους τους συνανθρώπους του.

Θεμελιώδης Αρχή 8η

Ο Τεκτονισμός του Α.&Α.Σ.Τ. αποκρούει απολύτως ως αντιτεκτονική κάθε μορφή προσηλυτισμού.

Θεμελιώδης Αρχή 9η

Ο Α&Α.Σ.Τ. πιστεύει στην ύπαρξη μίας θεμελιώδους Δημιουργού Αρχής, την οποία αποκαλεί «Μεγάλον Αρχιτέκτονα του Σύμπαντος» (Μ.Α.Τ.Σ.).