Ιστορικά Τεκτονικά στιγμιότυπα απ΄το internet

Τα παρακάτω videos προέρχονται από την Pathé News που ήταν παραγωγός ειδήσεων και ντοκιμαντέρ από το 1910 έως το 1970 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

 

Memorial Window Unveiled (1920)

In Memory of Fallen Brethren. Memorial Window unveiled with Masonic ceremony.

Royal Buffaloes - Chelsea Lodge's Memorial Service For Fallen Brethren (1914-1918)

Chelsea Lodge of the Royal Buffaloes hold a memorial service; and procession for their fallen brothers killed in the war.


War Memorial Hospital (1922)


L/S's of Masonic ceremony in progress, members in Masonic regalia walk in procession. L/S of the men standing around the large foundation stone, many are wearing top-hats. A man wearing white gloves appears to be carrying out some sort of blessing. He drops some kind of dust or seeds from small bowl onto foundation stone.

Masonic Ceremony (1910-1919)

Members of the Freemasons lead a parade with choir boys and clergy. The men are dressed in their full Masonic regalia. VS as one of the leading Masons lays the foundation stone of the church.


New Masonic Temple (1925)


M/S of the Masons walking along wearing sashes and pouches one carries a big sword, another carries a flag. L/S of a bugler on a platform with the officials. Lord Ravensworth performs the ceremony and knocks the corners of the foundation stone, people stand round and watch

Masonic Parade to Peterborough Cathedral (1922)


In 1922 Freemasons from the Province of Northamptonshire and Huntingdonshire paraded in full Masonic regalia with Lodge banners to Peterborough Cathedral.