Καλώς ήρθατε στην Επίσημη ιστοσελίδα της μοναδικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου.

H Μεγάλη Στοά του Α.και Α.Σ.Τ., ακολουθώντας σταθερά τον Αρχαίο και Αποδεδεγμένο Σκωτικό Τύπο, εκτιμώντας και αποδεχόμενη την αμοιβαιότητα και τη συλλειτουργία μεταξύ των Μεγάλων Τεκτονικών Δυνάμεων του ίδιου Θεσμού συνεχίζει να εργάζεται για την πρόοδο του Θεσμού του Τεκτονισμού. Στην κατεύθυνση αυτή, ανέπτυξε σχέσεις αμοιβαίας αναγνώρισης και αγάπης με Ευρωπαϊκές Μεγ. Στ., ιδιαίτερα της Γαλλίας και του Βελγίου, του Α.Α.Σ.Τ.  Τον Ιούνιο του 2001, η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος του Αρχαίου και Αποδεκτού Σκωτικού Τύπου, δια αντιπροσωπείας της συμμετείχε στο Συνέδριο των Μεγ. Στ. του Α&Α.Σ.Τ. των Ευρωπαϊκών κρατών, που έγινε στο Βελιγράδι, όπου και συστήθηκε η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία (CONFEDERATION) των Μεγ. Στ. του Α&Α.Σ.Τ., με τη συμμετοχή μας ως από τα πρώτα ιδρυτικά μέλη της.

Δελτίο Τύπου της ΜΣΤΕ του ΑΑΣΤ - 03.07.2019

deltios1

Ο Μέγας Διδάσκαλος και ο Μέγας Καγκελάριος εκπροσώπησαν τη Μεγάλη Στοά της Ελλάδος του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου (ΜΣΤΕ του ΑΑΣΤ) στην τελετή του κλεισίματος των εργασιών (Clôture) της Γενικής Συνελεύσεως της Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας (GLDF),που έλαβε χώρα στην 16/6/2019 στο Παρίσι, καθώς επίσης και στην τακτική Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Συνομοσπονδίας των Ηνωμένων Μεγάλων Στοών (CIGLU/ICUGL), την 17/6/2019, επίσης στο Παρίσι.