Δελτίο Τύπου της ΜΣΤΕ του ΑΑΣΤ - 28.03.2019

deltio2019h

Προ ημερών έγινε ανάρτηση μιας ανακοίνωσης από νέα τεκτονική δύναμη, που προήλθε από αποχωρήσαντα μέλη της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου (Μ.Σ.Τ.Ε. του Α.Α.Σ.Τ.) και ιδρύθηκε το 2018 τελείως αντικανονικά κατά τα Παγκόσμια Τεκτονικά Θέσμια.

            Αυτή η τεκτονική δύναμη από γενέσεώς της ιδιοποιείτο τον τίτλο και την σφραγίδα της Μεγάλης μας Στοάς και επεχείρησε προκαλώντας σύγχυση να διεισδύσει στην Confédération Internationale des Grandes Loges Unies (C.I.G.L.U.), επιζητώντας εμμέσως την αναγνώρισή της από τις Μεγάλες Στοές μέλη της.

            Μετά την αποκάλυψη από πλευράς μας στην C.I.G.L.U. και ιδιαιτέρως στην Μεγάλη Στοά της Γαλλίας των κινήσεών της, καθώς επίσης και των αδικημάτων της ενώπιον 3μελούς Διεθνούς Επιτροπής υπό την προεδρία του Μεγάλου Καγκελαρίου της Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας αναγκάσθηκε να ομολογήσει ότι είναι νέα τεκτονική δύναμη  και συνεπώς δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τον δικό μας τίτλο και την σφραγίδα μας. Ονομάστηκε «Ηνωμένη Μεγάλη Στοά της Ελλάδος του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου», άλλαξε την σφραγίδα της και αναφέρει ως έτος ίδρυσης το 2018.

            Είναι προφανές ότι η Καθιέρωσή της από την Μεγάλη Στοά της Γαλλίας συνεπικουρούμενη και από τα λοιπά μέλη της Διεθνούς Επιτροπής έγινε προς απόδειξη και εξασφάλιση των παραπάνω αναγκαστικών αλλαγών και προς αποφυγή ανεπιθύμητων συγχύσεων στο μέλλον.

            Η απόδοση της Patente από την Μεγάλη Στοά της Γαλλίας, ως δικαίωμα ασκήσεως του κατά την άποψή της Τύπου, υπήρξε συνέπεια της Καθιερώσεώς της ως νέας τεκτονικής δύναμης. Τούτο όμως δεν συνεπάγεται ούτε την Κανονικότητα του Τύπου, ούτε κανένα μοναδικό τους δικαίωμα για την άσκηση του Τύπου στην Ελλάδα.

            Την Κανονικότητα του Τύπου και την μοναδικότητα της άσκησης του Τύπου  καθορίζουν αποκλειστικά τα ανά την Υφήλιο Ύπατα Συμβούλια, που έχουν αποδεχθεί την Συνθήκη της Λωζάννης του 1875, τις αποφάσεις των Συνεδρίων τους των Παρισίων 1996, Γάνδης 1998, Αθηνών 2001, Βελιγραδίου 2004 και την ιδρυτική Συνθήκη της Νάπολι του 2012 για την Alliance Internationale Maçonnique Ecossaise (Α.Ι.Μ.Ε.), της οποίας το Ύπατο Συμβούλιό μας υπήρξε ιδρυτικό μέλος.

            Η Μ.Σ.Τ.Ε. του Α. και Α.Σ.Τ. με Συνταγματική Διάταξη έχει αποδεχτεί και εφαρμόζει τις παραπάνω Συνθήκες και αποφάσεις των Υπάτων Συμβουλίων της  Α.Ι.Μ.Ε. και έτσι αυτή είναι και παραμένει η μοναδική Κανονική Μεγάλη Στοά του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου στην Ελλάδα, της οποίας άλλωστε η Patente έχει δοθεί από της ιδρύσεώς της το 1868 από την Μεγάλη Ανατολή της Ιταλίας του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου.

                                                                           Αθήνα, 28.3.2019

                                                Από την Μεγάλη Καγκελαρία – Μεγάλη Γραμματεία