Χαιρετισμός Μεγάλου Διδασκάλου διά το νέο έτος 2018

deltio2017hrttjhhh

Aγαπημένοι μου αδελφοί 
Είθισται να απευθύνεται ένας χαιρετισμός επί τη ενάρξει εκάστου νέου έτους προς τους αδελφούς τυπικά, αλλά  τη αληθεία και προς κάθε άνθρωπο. 

Από ετών έχει ορισθεί ότι και το τεκτονικό έτος καταλαμβάνει την ίδια χρονική περίοδο που συμπίπτει με την βαθμιαία αύξηση του φωτός. Επ’ ευκαιρία του γεγονότος αυτού, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά και καλά και ιδιαίτερα στους αδελφούς απαρασάλευτη πίστη στις Αρχές του Τάγματος όπως ορίζονται στα Αρχαία Καθήκοντα και στις Θεμελιώδεις Αρχές του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου. 

Ως τέκτονες γνωρίζουμε ότι πέραν των Αρχών  που  υπηρετούμε τίποτε άλλο δεν παραμένει αναλλοίωτο  και στάσιμο. Τα πάντα πρέπει να γίνονται «ευκαίρως», δηλαδή τον κατάλληλο χρόνο. Η εμπειρία πολλών δεκαετιών μας έχει αποδείξει ότι  κυρίαρχο, αλλά και αναγκαίο στοιχείο που δικαιολογεί την ύπαρξη του πραγματικού  τεκτονισμού είναι το ήθος, που διαμορφώνεται  με την επαναληψιμότητα εναρέτων πράξεων. Η κενοδοξία, η φιλαρχία, η αδολεσχία και η μίμηση εγκοσμίων πρακτικών δεν είναι συμβατά με το μυσταγωγικό – μυητικό σύστημα του πραγματικού και όχι ψευδεπίγραφου σκωτικού τύπου.

Γνωρίζετε αδελφοί μου ότι υπηρετούμε με αφοσίωση και εμμονή ό,τι προάγει τον άνθρωπο πνευματικά και το πλαίσιο της αδελφικής αγάπης και αλληλεγγύης καθορίζει την εν γένει  διαγωγή μας και ως ατόμων και ως Τάγματος, μακράν από υποκρισίες και κούφιες κοσμικότητες. Η εκπλήρωση του καθήκοντος, η υπομονή, η καρτερικότητα, η πολύμορφη αλληλεγγύη, η ελπίδα είναι μερικά από τα όπλα που μας εξοπλίζει ο σκωτικός τύπος διά να αντιμετωπίζουμε όλες τις δυσχέρειες που συναντά γενικά ο άνθρωπος. Απερίσπαστοι, όσο ποτέ άλλοτε εξακολουθούμε να εργαζόμαστε τεκτονικά, με σημαντικότατη αύξηση των μελών των Στοών και με άριστες προοπτικές.

Πιστοί στις Αρχές και Υποσχέσεις μας είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε τις δυνάμεις μας ανιδιοτελώς με πνεύμα ομόνοιας  και αγάπης και με μοναδική επιθυμία την επίτευξη των στόχων που μας οδήγησαν να κρούσουμε την θύρα του τεκτονικού Μεγάρου.

Είθε ο ΜΑΤΣ να ενισχύει την ευγενή και φιλάνθρωπη εργασία μας, όχι μόνο για εμάς ατομικά, αλλά και μέσω ημών για την κοινωνία.

Ο Μεγάλος Διδάσκαλος

Κ. Σ.