Δελτίο Τύπου της ΜΣΤΕ του ΑΑΣΤ - 03.07.2019

deltios1

Ο Μέγας Διδάσκαλος και ο Μέγας Καγκελάριος εκπροσώπησαν τη Μεγάλη Στοά της Ελλάδος του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου (ΜΣΤΕ του ΑΑΣΤ) στην τελετή του κλεισίματος των εργασιών (Clôture) της Γενικής Συνελεύσεως της Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας (GLDF),που έλαβε χώρα στην 16/6/2019 στο Παρίσι, καθώς επίσης και στην τακτική Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Συνομοσπονδίας των Ηνωμένων Μεγάλων Στοών (CIGLU/ICUGL), την 17/6/2019, επίσης στο Παρίσι.

Και στις δύο αυτές εκδηλώσεις επιβεβαιώθηκε ακόμη μια φορά η άρρηκτη σχέση της Μεγάλης Στοάς μας με τη Μεγάλη Στοά της Γαλλίας και τη Συνομοσπονδίας των Μεγάλων Στοών, οι οποίες εδράζονται στη Συνθήκη Αμοιβαίας Αναγνωρίσεως και Φιλίας μεταξύ ΜΣΤΕ του ΑΑΣΤ και της GLDF, που ισχύει αδιαλείπτως από τον Μάιο του 1999, καθώς και στη Συνθήκη προσχωρήσεως μας στη CIGLU, η οποία ισχύει αδιαλείπτως από τον Μάιο του 2001.

                                                                             
                                                                    Από την Μεγάλη Γραμματεία