ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ukran

Η Μ.Σ.Τ.Ε. του Α.Α.Σ.Τ εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία της για τον πόλεμο στην Ουκρανία, που οδηγεί σε μια νέα ανθρωπιστική κρίση, με άμεσες συνέπειες στην παγκόσμια ισορροπία, την ειρήνη και την οικονομία. 

Οι τέκτονες, κήρυκες της Ελευθερίας, της Ισότητας και της Αδελφοσύνης, εκφράζουν τον αποτροπιασμό τους προς κάθε γεωπολιτική ενέργεια που απειλεί τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Ζ
ητούμε την άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών, την επικράτηση της λογικής και την αποκατάσταση της ειρήνης.

 

Αθήνα 03/03/2022